Η πρώτη επίσκεψη είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί τη στιγμή που θα γίνει η βασική αξιολόγηση της πάθησης ή της ενόχλησης σας και θα σχεδιάσουμε το εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας. Για το λόγο αυτό, πάγια τακτική μας είναι να μη χρεώνουμε την πρώτη γνωριμία μας.

Σαν πρώτο βήμα δεν είναι άλλο από τη λήψη του αναλυτικού ιστορικού του κάθε πελάτη μας. Αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικές γνωματεύσεις και οτιδήποτε άλλο ιατρικό δεδομένο κατέχεται θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη βέλτιστη αξιολόγηση. Φυσικά θέλουμε πάντα να ακούμε και τη δική σας γνώμη, για αυτό και φροντίζουμε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να αποκτήσουμε την πλήρη εικόνα των ενοχλήσεων που αισθάνεστε. Έτσι ολοκληρώνεται και η βασική αξιολόγηση.

Με βάση την αρχική αξιολόγηση θα προχωρήσουμε και στο σχεδιασμό του προγράμματος θεραπείας ώστε να μπορούμε μέσα από ένα στοχευμένο πλάνο να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα όσο το δυνατό ταχύτερα.

expect